WUG - SCOM - System Center Operations Manager 2007 R2 

Monday, January 16, 2012 12:26:00 PM
Vážení přátelé Windows User Group, nechte se zlákat další zajímavou přednáškou a přijměte naše pozvání na další lednové setkání jehož tématem bude SCOM - System Center Operations Manager 2007 R2.

Osnova:
- Co je to SCOM a k čemu se používá
- Monitoring OS, HW a síťových prvků
- DEMO: Vytvoření monitoringu tiskových služeb
- Reportování

Přednáška se koná v prostorách Nové auly NA2.
17:00 - zahájení, informace o WUG
17:10 - první část přednášky
18:30 - přestávka, občerstvení
18:45 - druhá část přednášky - pokračování tématu
20:30 - diskuze
21:00 - předpokládaný konec