Raster provider 

Sunday, September 12, 2010 11:23:00 PM

Projekt pro idexaci a dotazování nad rastrovými daty vytvořen zaměstnanci katedry informatiky. V případě studentského zájmu budou na jeho rozšířená vypsány diplomové práce. (V případě zákmu vzužíjte záložky Kontakt)

http://rasterprovider.codeplex.com/