Anotace

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty využívat platformu .NET Framework. Po absolvování kurzu by měli nejen umět programovat v jazyce C#, ale měli by také chápat, jak funguje platforma .NET Framework a měli by umět pracovat s daty pomocí ADO.NET. Tyto znalosti by pak měli být schopni použít při praktické realizaci aplikací

Osnova

 • Úvodní seznámení se s požadavky na absolvování předmětu
 • Základy jazyka C# a .NET Frameworku
 • Microsoft Visual Studio jako vývojové prostředí pro práci s jazykem C#. Vytváření konzolových aplikací a knihoven.
 • Vytvoření Windows Forms aplikací
 • .NET Framework a operační systémy Linux a Mac OS. Kompilace pomocí příkazové řádky
 • Události, delegáti, atributy a kde se s nimi setkáme při vývoji Windows Foms aplikací
 • Anonymní metody, iterátory, generické typy a partial typy
 • Základní rozhraní: ICloneable, IComparable, IConvertible, IDisposable, IEquatable, IFormattable , INullableValue
 • Výjimky a jejich použití. Detailní pohled na ECMA standard jazyka C# - kompletní přehled jazyka
 • Práce s kolekcemi: generické rozhraní, Dictionary, Comparer, KeyValuePair, List, SortedList, SortedDictionary, LinkedList, Stack
 • Speciální typy kolekcí a práce s XML
 • Vstupně/výstupní funkce a práce s proudy. Serializace a deserializace objektů tutoriál
 • Práce s daty pomocí ADO.NET – odpojené prostředí
 • Práce s daty pomocí ADO.NET – připojené prostředí
 • Speciální třídy pro práci s textem. Regulární výrazy. Práce s různě kódovanými textovými soubory

Přednášející

Ing. Jan Martinovič, PhD.
kat. informatiky, místnost IT 326, tel. 597 329 598,
http://martinovic.cs.vsb.czjan.martinovic@vsb.cz

Přednášející - anglická výuka

Ing. Lukáš Vojáček
kat. informatiky, místnost IT 339
lukas.vojacek@vsb.cz

Studijní materiály

Literatura referenční

Literatura studijní